startportalspacerdomain.skspacerblog.skspacersvadba.skspacerk-fun.skspacerpairseeker.comspacerautostop.skspacerhockey-live.skspacermailbox.sk
1. Registračné informácie.

Používateľ súhlasí s tým, že poskytovateľ služby mail-box.cz - Singularity (ďalej len poskytovateľ) môže využiť štatistické informácie, ktoré používateľ zadá pri prihlasovaní. Používateľ nie je povinný štatistické údaje vyplniť, ale v prípade, že tak urobí, musí zadať pravdivé informácie. Tieto informácie služia pre získanie prehľadu o používaní služby mail-box.cz. Takéto informácie môže poskytovateľ poskytnúť tretím osobám len na základe priamého súhlasu používateľa služby, alebo v prípade súdneho procesu.

2. Zmeny systému mail-box.cz.

Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo zmeniť službu, alebo zrušiť službu mail-box.cz i bez upozornenia, bez povinnosti náhrady voči akémukoľvek používateľovi alebo tretej strane.

  ďalej >>